Музей історичних коштовностей України Історія створення музею Ювелірне мистецтво Доба раннього заліза (IX ст. до н.е. – IV ст. н.е.) Кіммерійці (IX – VIII ст. до н.е.) Скіфи (VII ст. до н.е. – III ст. н.е.) Сармати (II ст. до н.е. – IV ст. н.е.) Античні міста-колонії північного Причорномор’я (VII ст. до н.е. – IV ст. н.е.) Східна Європа за доби раннього середньовіччя (IV - VIII ст.) Гунни (IV-V ст.) Авари (VI-VII ст.) Хозари (VII-VIII ст.) Східні Слов’яни (VI-VIII ст.) Київська Русь та ії сусіди (IX- XIV ст.) Київська Русь (IX -ХІІІ ст.) Печеніги (Х-ХІ ст.) Половці (ХІ-ХІІІ ст.) Золота Орда (XIII-XIV ст.) Україна XVI – XX ст. Українське золотарство XVI-XX ст Майстри-ювеліри України 70-90-х років XX ст. Російське золотарство (XVII-XX ст.) Закавказзя та середня Азія (XVIII-XIX ст.) Єврейське церемоніальне срібло XVIII – початку XX ст. Художнє срібло Західної Європи XV – початку XX ст. Виставки Новини Конференції Друковані видання Буклети, фотоальбоми, листівки Календарі Поштові марки і конверти Електронні видання Відвідувачам Наш коллектив
Музей історичних коштовностей України Музей історичних коштовностей України – філію Національного музею історії України – було відкрито для відвідувачів у січні 1969 р. Більшу частину зібрання Музею складають матеріали археологічних досліджень. Вже понад 200 років археологи вивчають кургани – земляні споруди над похованнями. В них знаходять прикраси зброї, вуздечок, вбрання, ритуальних речей, які відбивають культуру кіммерійців, скіфів, сарматів. Ці племена владарювали на території сучасної України більш ніж тисячу років – з ІX ст. до н.е. до IV ст. н.е., – і відіграли значну роль у світовій історії. Центрами ювелірного виробництва на той час були переважно грецькі міста-колонії, засновані в Північному Причорномор’ї у VII-V ст. до н.е. Античні майстри виготовляли ювелірні прикраси й на замовлення місцевої знаті з урахуванням їх смаків. Великий розділ експозиції розповідає про епоху середньовіччя. Це історія багатьох племен і народів, що змінювали один одного в степовій зоні України з IV до XIV ст. У вітринах музею можна побачити коштовні оздоби, притаманні тюркомовним народам – гунам, аварам, печенігам, половцям, а також монголо-татарам. Неабиякий інтерес становлять вироби східнослов’янських ювелірів VI-VIII ст. та майстрів Київської Русі ІХ-ХІІІ ст. Значна частина зібрання Музею – вироби декоративно-ужиткового мистецтва XVI-XX ст.: твори українських, російських, середньоазіатських, закавказьких і західноєвропейських ювелірів. Є також унікальна колекція єврейського культового срібла початку XVIII – 20-х рр. XX ст. Крім того в музеї є й роботи сучасних українських майстрів-ювелірів.


Вестибюль музеюраннього заліза (III тис. до н.е. - IV ст. до н.е.) Зал 2. Ювелірне мистецтво степової Скіфії
(VI - IV ст. до н.е.)

Зал 4б. Ювелірне мистецтво епохи Великого переселення народів (IV - V ст.) і раннього середньовіччя (ІІI - VІІІ ст.)


Зал 4а. Ювелірне мистецтво сарматських племен
(ІІ ст. до н.е - ІV ст. н.е)

Зал 5. Ювелірне мистецтво доби середньовіччя
(ІХ - ХІV ст.)


арабського Сходу (ХІ - ХІІІ ст.)


Зал 6. Ювелірне мистецтво України ХVІ
- першої чверті ХХ ст.Зал 7. Ювелірне мистецтво Росії
ХVІІ - початку ХХ ст.


Зал 8. Єврейське церемоніальне срібло
(XVIII - поч. XX ст.)

указки для читання Тори)
Зал 8. Фрагмент внутрішнього оформлення приміщень хлібопекарні (просфорні)


Зал 9. Художнє срібло Західної Європи
XV - початку XX ст.

Зал 9. Фрагмент внутрішнього оформлення приміщень хлібопекарні (просфорні)
Києво-Печерської лаври

ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО СКІФО-САРМАТСЬКОЇ ДОБИ (IX ст. до н.е. – IV ст. н.е.)

сайт создан компанией
SITE-MAP