pikalainat гомеопатия для детей гомеопат отзывы колоцинт гомеопатия

Музей історичних коштовностей України

МУЗЕЙ ІСТОРИЧНИХ КОШТОВНОСТЕЙ УКРАЇНИ

Музей історичних коштовностей України – філію Національного музею історії України – було відкрито для відвідувачів у січні 1969 р. Більшу частину зібрання Музею складають матеріали археологічних досліджень. Вже понад 200 років археологи вивчають кургани – земляні споруди над похованнями. В них знаходять прикраси зброї, вуздечок, вбрання, ритуальних речей, які відбивають культуру кіммерійців, скіфів, сарматів. Ці племена владарювали на території сучасної України більш ніж тисячу років – з ІX ст. до н.е. до IV ст. н.е., – і відіграли значну роль у світовій історії. Центрами ювелірного виробництва на той час були переважно грецькі міста-колонії, засновані в Північному Причорномор’ї у VII-V ст. до н.е. Античні майстри виготовляли ювелірні прикраси й на замовлення місцевої знаті з урахуванням їх смаків. Великий розділ експозиції розповідає про епоху середньовіччя. Це історія багатьох племен і народів, що змінювали один одного в степовій зоні України з IV до XIV ст. У вітринах музею можна побачити коштовні оздоби, притаманні тюркомовним народам – гунам, аварам, печенігам, половцям, а також монголо-татарам. Неабиякий інтерес становлять вироби східнослов’янських ювелірів VI-VIII ст. та майстрів Київської Русі ІХ-ХІІІ ст. Значна частина зібрання Музею – вироби декоративно-ужиткового мистецтва XVI-XX ст.: твори українських, російських, середньоазіатських, закавказьких і західноєвропейських ювелірів. Є також унікальна колекція єврейського культового срібла початку XVIII – 20-х рр. XX ст. Крім того в музеї є й роботи сучасних українських майстрів-ювелірів.


Місце розташування музею на території
Києво-Печерської лаври (аерофотознімок)


Будинок музею
(Ковнірівський корпус середини XVIII ст. Національного Києво-Печерського
історико-культурного заповідника)


Вестибюль музею


Зал 1. Ювелірне мистецтво доби бронзи -
раннього заліза (III тис. до н.е. - IV ст. до н.е.)


Зал 2. Ювелірне мистецтво степової Скіфії
(VI - IV ст. до н.е.)


Зал 4б. Ювелірне мистецтво епохи Великого переселення народів (IV - V ст.)
і раннього середньовіччя (ІІI - VІІІ ст.)


Зал 4а. Ювелірне мистецтво сарматських племен
(ІІ ст. до н.е - ІV ст. н.е)


Зал 5. Ювелірне мистецтво доби середньовіччя
(ІХ - ХІV ст.)


Зал 5. Ювелірне мистецтво Давньої Русі, Візантії,
арабського Сходу (ХІ - ХІІІ ст.)


Зал 6. Ювелірне мистецтво України ХVІ
- першої чверті ХХ ст.


Зал 6. Церковне начиння


Зал 6. Митри - парадні головні убори
вищого духівництва


Зал 7. Ювелірне мистецтво Росії
ХVІІ - початку ХХ ст.


Зал 8. Єврейське церемоніальне срібло
(XVIII - поч. XX ст.)


Зал 8. Вітрини з ритуальними предметами
(корони Тори, римоніми, Тора-шилди,
указки для читання Тори)


Зал 8. Фрагмент внутрішнього оформлення приміщень хлібопекарні (просфорні)
Києво-Печерської лаври


Зал 9. Художнє срібло Західної Європи
XV - початку XX ст.


Зал 9. Фрагмент внутрішнього оформлення приміщень хлібопекарні (просфорні)
Києво-Печерської лаври

ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО СКІФО-САРМАТСЬКОЇ ДОБИ (IX ст. до н.е. – IV ст. н.е.)

сайт создан компанией

SITE-MAP