http://avtopremial.ru/

АВАРИ (VI-VII ст.)

АВАРИ (VI-VII ст.)

У 50-х роках VI ст. на історичній арені Європи з’являються кочові тюркомовні племена аварів, які відіграли важливу роль у культурному житті епохи раннього середньовіччя. В степи Північного Причорномор’я авари прийшли з Середньої Азії. В степовій зоні Східної Європи археологи знайшли незначну кількість аварських пам’яток (тому вони викликають особливу зацікавленість), що пояснюється нетривалим перебуванням аварських племен. Однак у Середньому Подунав’ї, на землях Аварського каганату, в аварських могильниках знайдено багато предметів озброєння, побуту, ювелірних прикрас тощо. В Північному Причорномор’ї та на Середньому Дунаї були поширені коштовні вироби у вигляді срібних геральдичних поясних наборів з литих фігурних пластин, що прикрашали шкіряні пояси.

Поясний набір

Поясний набір

VI - VII ст.

З поховання поблизу с.м.т. Роздольне,
АР Крим.

Розкопки 1966 р.

Поясний набір VI - VII ст.

Поясний набір

VI - VII ст.

З поховання поблизу с. Василівка, Херсонська область.

Розкопки 1984 р.

сайт создан компанией