Дешевле чем у конкурентов! Плавание с дельфинами в СПб: узнать подробнее.

Буклети, фотоальбоми, листівки

Видання по роках:

2013 р.
2012 р.
2011 р.
2010 р.
2009 р.
2008 р.
2007 р.
2006 р.
2005 р.
2004 р.
2003 р.
2002 р.
2001 р.
2000 р.

1999 р.
1998 р.
1996 р.
1995 р.
1994 р.
1993 р.
1990 р.
1984 р.
1979 р.
1978 р.
1975 р.
1974 р.
1973 р.
1968 р.


Музей історичних коштовностей України

Путівник

Путівник

Видано за фінансової підтримки Олексія Євгеновича Шереметьєва, відомого колекціонера, українського мецената, покровителя історичної науки і музейної справи

Київ, 2013: Видавничий дім "Простір". – 96 с.: іл.

<< Вверх


Музейні читання

Музейні читання 12-14 листопада 2012

Матеріали наукової конференції. 12-14 листопада 2012 р.

Видано за фінансової підтримки Олексія Євгеновича, Шереметьєва, відомого колекціонера, українського мецената, покровителя історичної науки і музейної справи

Київ, 2013: ТОВ "Фенікс". – 378 с.: іл.

<< Вверх


Музейні читання

Музейні читання 14-16 листопада 2011

Матеріали наукової конференції. 14-16 листопада 2011 р.

Київ, 2012: ТОВ "Фенікс". – 408 с.: іл.

<< Вверх


Музейні читання

Музейні читання

Матеріали наукової конференції "Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки",
15-17 листопада 2010 р.

Київ, 2011: "Фенікс". – 352 с.: іл.
Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

Наклад 300 прим.

Редакційна колегія:
Відповідальна за випуск Л.В. Строкова
Відповідальний секретар Л.С. Клочко
Літературний редактор Ю.М. Олійник

<< Вверх


Музей історичних коштовностей України

Музей історичних коштовностей України

Альбом (українською, вступна стаття українською та англійською мовами).
Науково-популярне видання

К.: Державне підприємство “Державне спеціалізоване видавництво “Мистецтво”, 2011. – 64 с.: іл.
Надруковано на приватному підприємстві “Фірма “Гранмна”

Наклад 1.000 прим.

Керівники проекту С.М. Чайковський, Н.Г. Ковтанюк, В.В. Яценко
Вступна стаття Л.В. Строкової

Упорядкування та текстівки Л.В. Строкової, Г.О. Грібкової, Є.О. Величко, В.М. Хардаєва, Н.М. Рудики, С.А. Березової, С.Г. Палатної
Фотозйомка Д.В. Клочка
Координатор проекту Н.Д. Прибєга
Художнє оформлення, макет і комп’ютерне верстання П.М. Буркута
Переклад вступної статті англійською мовою О.К. Подшибіткіної
Редактор А.Л. Вакуленко
Редактор англійського тексту О.К. Подшибіткіна
Художньо-технічні редактори П.М. Буркут, Ю.Г. Кудь
Коректори Н.М. Шугай, Л.С. Торпинич

<< Вверх


Національний музей історії України

Національний музей історії України  

Альбом (українською, статті й текстівки англійською мовами).
У двох томах. Том 1

К., 2011: Державне підприємство "Державне спеціалізоване видавництво
"Мистецтво" – 320 с.: іл.
Друк – ТОВ "Новий друк"

Наклад 500 прим.

Керівники проекту С.М. Чайковський, Н.Г. Ковтанюк, В.В. Яценко
Автори статей:
заступник генерального директора з наукової роботи Н.Г Ковтанюк ,
завідувач філії Л.В. Строкова
Передмова генерального директора С.М. Чайковського
Керівник авторського колективу Н.Г. Ковтанюк
Співавтори (каталог, текстівки): Ю.Г. Безкоровайна, С.А. Березова, Є.О. Величко, Г.О. Грібкова, С.В. Діденко, В.В. Дубицька, З.О. Зразюк (текст до розділу), С.Г. Палатна, О.О. Пукліна, Т.М. Радіэвська, Т.Ю. Романовська, Н.М. Рудика, Т.М. Савченко, С.А. Сорокіна, О.В. Старченко (текст до розділу), М.О. Стрельник, О.Ф. Федотова (текст до розділу), В.М. Хардаєв, О.В. Шевченко, О.О. Якубенко
Фотозйомка Д.В. Клочко
Дизайн А.Л. Прибєги
Переклад тексту англійською мовою О.К. Подшибіткіна
Координатор проекту Н.Д. Прибєга
Редактор А.Л. Вакуленко
Редактор англійського тексту О.К. Подшибіткіна
Художньо-технічні редактори А.Л. Прибєга, Ю.Г. Кудь
Коректори Н.М. Шугай, Л.С. Горпинич

Перший том двотомного видання знайомить з історією формування колекцій, рідкісними археологічними предметами, значна частина яких має світове значення, та унікальними пам'ятками золотарського мистецтва Національного музею історії України та його філії – Музею історичних коштовностей України. Серед них – відомі артефакти, які можна вважати візитівкою не лише музею, а й всієї України, зокрема золота пектораль (середина IV ст. до. н.е.), златник Володимира Великого та ін. Розраховано на музеєзнавців, істориків, широке коло читачів, усіх, хто цікавиться історією та культурою України.

<< Вверх


Музей історичних коштовностей України

Комплект з 15-ти листівок

Комплект з 15-ти листівок (українською, російською і англійською мовами). -
Київ: “Такі справи”, 2011

Фото Д.В. Клочко
Макет М. Панченко, Ю. Білан

Перелік сюжетів

 1. Пектораль. Фрагмент. Курган Товста Могила, Дніпропетровська область. Середина IV ст. до н.е. Золото, емаль.
 2. Чаша. Курган Гайманова Могила, Запорізька область. IV ст. до н.е. Срібло, золочення.
 3. Скульптурна фігурка вепра. Курган Хомина Могила, Дніпропетровська область. Кінець IV ст. до н.е. Золото, срібло.
 4. Фібула. Ногайчинський курган поблизу с. Червоне, АР Крим. I ст. до н.е. - II ст. н.е. Золото, гірський кришталь.
 5. Гунський меч. Місце знайдення невідоме. IV - V ст. Золото, залізо, гранати.
 6. Прикраса нагрудна. Поховання поблизу с. Глодоси, Кіровоградська область. VII - VIII ст. Золото, сердоліки.
 7. Пластини нашивні. Скарб поблизу с. Мартинівка, Черкаська область. VI - VII ст. Срібло.
 8. Курильниця. Курган поблизу с. Заможне, Запорізька область. XII - початок XIII ст. Срібло.
 9. Скарб давньоруських прикрас. Київ. XII - XIII ст. Золото, перла, емаль.
 10. Барми. Клад поблизу с. Сахнівка, Черкаська область. XII - XIII ст. Золото, перла, сердоліки, халцедони, скло.
 11. Чаша. З кладу, знайденого на території м. Чернігів. XII ст. Срібло.
 12. Панагія. Україна. Перша половина XVII ст. Золото, срібло, смарагди, рубіни, скло.
 13. Блюдо. Київ, Україна. Майстер Іван Равич. 1723 р. Срібло, золочення.
 14. Корона Тори. Кам’яненець-Подільський, Україна. Середина XIX ст. Срібло, золочення.
 15. Кубок "Сова". Нюрнберг, Німеччина. 1622 - 1660 рр. Срібло.

На першій сторінці обкладинки: вхід до Музею історичних коштовностей з нічним підсвіченням.
На другій сторінці обкладинки:  фойє музею.
На третій сторінці обкладинки: зовнішній вигляд музею (будівля Ковнірівського корпусу середини XVIII ст. Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника). Фото Ю. Білана. Травень 2007 р.

<<Вверх


Музейні читання

Матеріали наукової конференції "Ювелірне мистецтво - погляд крізь віки". 9-11 листопада 2009 р.

Київ: ТОВ "Фенікс", 2010. - 272 с.

Наклад 150 прим.

Редакційна колегія:
Відповідальна за випуск Л.В. Строкова
Відповідальний секретар Л.С. Клочко
Літературний редактор Ю.М. Олійник

Видано в рамках пам’яткоохоронних програм Українського товариства охорони пам’яток історії та культури

<<Вверх


Музейні читання

Матеріали наукової конференції "Ювелірне мистецтво - погляд крізь віки". 10-12 листопада 2008 р.

Київ: ТОВ "Фенікс", 2009. - 272 с.

Наклад 200 прим.

Макет Заславський А.Й.
Художній редактор Заславська О.І.
Технічний редактор Клочко Л.С.
Редакційна колегія: Л.B. Строкова, Л.C. Клочко, C.A. Березова
Редактор Ю.М. Олійник

<<ВверхНаціональний музей історії України. Скарбниця історичної пам’яті

Національний музей історії України

Альбом (українською, резюме англійською мовами). –
Київ, “Мистецтво”, 2009. – 208 с.

Видання присвячене 110-й річниці заснування Національного музею історії України
Керівник проекту С.М. Чайковсъкий
Редакційна колегія: Н. Ковтанюк, Л.І. Нестерук, Л.В. Строкова, О.Ф. Федотова, В.В. Яценко
Науковий редактор Н.Г. Ковтанюк
Упорядкування та написання текстівок:
Т.М. Радієвська, О.О. Якубенко, О.О. Пукліна, Ю.О. Безкоровайна, М.О. Стрельник,
С.В. Діденко, С.А. Сорокіна, 3.О. Зразюк, В.В. Дубіцька, I.О. Боримчук,
А.Л. Васильєва, О.В. Іванова, Л.І. Авер’янова, О.В. Чорнобаєва,
Т.І. Мироненко, О.В. Шевченко, А.В. Литовченко, О.П. Іванова,
А.С. Андріуца, Г.О. Грібкова, Є.О. Величко, С.А. Березова,
С.Г. Палатна, Ю.О. Білан, В.М. Хардаєв
Фотозйомка Д.В. Клочко
Координатор проекту Н.Д. Прибєга
Художнє оформлення, макет i комп’ютерна верстка П.М. Буркута
Редактор А.Л. Вакуленко
Художньо-технічний редактор Ю.Г. Кудь
Коректор Н.М. Шугай
Переклад резюме англійською мовою О. Подшибіткіна
Наклад 500 прим.

Науково-популярне видання репрезентує раритетна пам’ятки історії та культури з колекції музею та його філії – Музею історичних коштовностей України, зібрані протягом 110 років його існування.

Альбом знайомить з історією заснування музею, з видатними особистостями, що стояли біля його витоків i зробили вагомий внесок у комплектування та збереження музейних скарбів, а також з науковцями музею, які гідно продовжують справу своїх попередників.

Розраховано на музеєзнавців, істориків, широке коло читачів, усіх, хто цікавиться історією та культурою України.

<< Вверх


Музейні читання

Матеріали наукової конференції "Ювелірне мистецтво - погляд крізь віки". 12-14 листопада 2007 р.

Київ: ТОВ "Фенікс", 2008. - 260 с.

Наклад 200 прим.

Редакційна колегія: Строкова Л.В., Клочко Л.С, Білан Ю.О., Березова С.А.

Видано в рамках пам’яткоохоронних програм Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.

<<Вверх


Музейні читання

Матеріали наукової конференції "Ювелірне мистецтво - погляд крізь віки". 11-13 грудня 2006 р.

Київ: ТОВ "ХІК", 2007. - 318 с.

Наклад 1000 прим.

Редакційна колегія: Строкова Л.В., Клочко Л.С, Білан Ю.О., Березова С.А.

Видано в рамках пам’яткоохоронних програм Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.

<<ВверхЗолото скіфів

Золото скіфів

Буклет (українською та англійською мовами). – Київ, 2008. – 8 с.; 40 іл.

Текст О. Підвисоцька
Фото Д. Клочко

<< Вверх


Музейні читання

Матеріали наукової конференції "Ювелірне мистецтво - погляд крізь віки". 5-6 грудня 2005 р.

Київ: ТОВ "ХІК", 2006. - 284 с.

Наклад 300 прим.

Редакційна колегія: Строкова Л.В., Клочко Л.С., Білан Ю.О., Березова С.А.,Панченко М.В.

Збірник видано в рамках пам’яткоохоронних програм Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.

<<Вверх


Музейні читання

Матеріали наукових конференцій 2002-2003 рр.

Київ, 2006. - 208 с.

Редакційна колегія: Строкова Л.В., Клочко Л.С., Березова С.А., Білан Ю.О., Підвисоцька О.П, Хардаєв В.М.

Науковці Музею історичних коштовностей України висловлюють щиру вдячність пану Жан-Мішелю Спіра за всебічну та безкорисливу допомогу в нашій роботі.

<<ВверхПам’ятки України: історія та культура. Науковий часопис. Спецвипуск

Пам’ятки України, історія та культура

Київ, ДП “Редакція журналу “Пам’ятки України”,
2006. – XXXVIII. – 64 с.

Головний редактор Олександр Рибалко
Редакційна колегія:
Віктор Акуленко, Володимир Олександрович, Юрій Асєєв, Микола Бевз, Сергій Білокінь, Ігор Гирич, Антоніна Жихорська (відповідальний секретар) , Віктор Клочко, Сергій Кот, Олег Микитенко, Зоя Мойсеєнко, Леонід Прибєга, Валентина Рубан, Павло Рудавський (генеральний директор ДП “Редакція журналу “Пам’ятки України”) , Михайло Селівачов, Дмитро Степовик, Володимир Тимофієнко, Петро Тронько, Олександр Федорук, Валентин Штолько

Зміст

СТАРОЖИТНОСТІ

Любов Клочко, Олена Підвисоцька . Про зображення на чаші з Гайманової Могили
Олена Фіалко. Золоті „конуси” з Огузу
Любов Клочко, Тетяна Шаміна. Мар’янівські прикраси
Олена Підвисоцька, Іван Черняков. Пектораль з Товстої Могили – високотехнологічний витвір стародавнього майстра
Андрій Скиба . Пластівчасті фігурки тварин у світлі взаємозв’язків кочовиків і слов’ян.
Олег Приходнюк . Підвіски й сережки з Пастирського городища
Людмила Строкова . Золотоординський скарб з Василиців
Збірки Музею історичних коштовностей України

VARIA

Володимир Хардаєв . Середньовічні художні вироби з металу
Cвітлана Палатна, Анастасія Iваненко . Кипарисовий хрест кінця XVII століття
Антоніна Ферчук, Галина Ярова . Шати ікони Богородиці з творчої спадщини Івана Винниківського
Світлана Березова, Олена Волковинська. Ювелipна фірма Кароля Мальча та її мистецькі вироби (за збіркою МІКУ)
Олена Старченко. Дарунок музеєві

<< ВверхМузей історичних коштовностей України

Буклет. – Київ, ТОВ “ФЕНІКС”, 2005. – 6 с.; 7 іл.

Текст Л.С. Клочко
Фото Д.В. Клочко
Наклад 5 000 прим.

Перелік сюжетів

 1. Срібна чаша із зображенням скіфських вождів IV ст. до н.е.
 2. Колт – золота прикраса давньоруського жіночого убору. XII ст.
 3. Срібна чарка з філігранними візерунками. XVIII ст.
 4. Срібна корона – прикраса сувою Тори. XVIII–XIX ст.
 5. Срібний позолочений кубок з рельєфним декором. Лейпціг. 1683–1703. Йоган Пауль
  Шмідт.
 6. Фрагмент пекторалі – нагрудної прикраси скіфського вождя. IV ст. до н.е.

На першій сторінці обкладинки: золота сережка у вигляді сфінксу. IV ст. до н.е.
Трибратній курган поблизу м. Керч, АР Крим

Музей історичних коштовностей України, Київ, ТОВ ФЕНІКС

<< Вверх  

 


Музей історичних коштовностей України

Музей історичних коштовностей УРСР, альбом

Вступні статті: С.М. Чайковський, П.О. Римар, Л.В. Строкова, О.В. Старченко
Статті до розділів: В.О. Баглей, С.А. Березова, О.А. Волковинська, Л.С. Клочко, О.П.
Підвисоцька, Т.Ю. Романовська, В.М. Хардаєв
Автори-упорядники каталогів: С .А. Березова, Ю.О. Білан, О.А. Волковинська, Т.А. Вольвах,
Л.С. Клочко, О.П. Підвисоцька, Т.Ю. Романовська, О.В. Старченко,
В.М. Хардаєв, Т.П. Шаміна
Фотозйомка М.К. Андрєєва
На авантитулі – А.I. Сіденко . Музей історичних коштовностей України (Koвнipiвський корпус Києво-Печерської лаври. XVII – XVIII ст.). Офорт. 1986
Художнє оформлення, макет і комп’ютерна верстка А.Л. Прибєги
Переклад англійською мовою Т.О. Гордєєвої, О.В. Горської, О.К. Подшибіткіної
Переклад резюме німецькою мовою Ю.А. Бобровницького
Переклад резюме французькою мовою О.С. Кобушкіної
Координатор проекту Н.Д. Прибєга
Редактор А.Л. Вакуленко
Редактор англійського тексту О.К. Подшибіткіна
Художній редактор А.Л. Прибєга
Технічний редактор С.М. Гавриленкова
Коректори С.I. Гайдук, Н.М. Шугай
Наклад 1000 прим.
Видавництво ЗД “Бліц-Принт”

Випущено на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України за Програмою випуску соціально значущих видань.

Альбом широко висвітлює наукову та естетичну цінність унікальної колекції Музею історичних коштовностей України – філіалу Національного музею історії України. Експонати музею, відображаючи ювелірне та декоративно-ужиткове мистецтво від скіфо-сарматської доби до наших часів, є невичерпним джерелом пізнання світогляду, суспільних відносин, матеріальної та духовної культури племен і народів, які населяли землі сучасної України впродовж багатьох тисячоліть.

<< ВверхМузей історичних коштовностей України

Музей історичних коштовностей України, буклет, Київ, 2003

Буклет. – Київ, 2003. – 6 с.; 13 іл.

Фото М.К. Андрєєва
Художній редактор Ю.О. Білан
Текст Л.С. Клочко
Дизайн і макет М.В. Панченко

Перелік ілюстрацій

 1. Пластина. VIII ст. до н.е.
 2. Шпилька. VIII ст. до н.е.
 3. Фігурка вепра. Кінець IV ст. до н.е.
 4. Шолом. IV ст. до н.е.
 5. Пластини із зображенням Менад. IV ст. до н.е.
 6. Сережки. IV ст. до н.е.
 7. Чайник. Кінець XVIII ст.
 8. Кухоль. 1665-1703 рр.
 9. Ваза. Початок XIX ст.
 10. Бсамім. XIX ст.
 11. Торашилд. 1880 р.

На першій сторінці обкладинки: пектораль. IV ст. до н.е.
На четвертій сторінці обкладинки: давньоруський скарб. XI – XII ст.

<< Вверх


Музейні читання

музейні читання

Матеріали наукової конференції. Грудень 2001 р.

Київ: ТОВ "Фенікс", 2002. - 284 с.

Редакційна колегія: Клочко Л.С. (відповідальний редактор), Березова С.А.

<<Вверх

 


Художнє срібло Європи XV – XX століть
з фондів Музею історичних коштовностей України

Буклет. – Киев: “Древний Мир”, 2002. – 16 с.; 36 іл.

Художнє срібло Європи XV – XX століть Автори тексту С.А. Березова, О.А. Волковинська
Фото О. Абрамова
Дизайн та макет Т. Пахомової

Перелік сюжетів

 1. Кубки “ананасні”, кінець XVI – початок XVII ст. Нюрнберг. Німеччина
 2. Кухоль “алмазна грань”, 1630 р. Німеччина
 3. Шкатулка “Голуби”, кінець XVIII ст. Західна Європа
 4. Кубок “Юнг фрау”, кінець XVII ст. Німеччина
 5. Сільничка, кінець XVIII ст. Західна Європа
 6. Кухоль “Фруктовий”, кінець XVII ст. Швеція
 7. Блюдо “Жниця”, кінець XVIII ст. Західна Європа
 8. Блюдо “Зустріч цариці Савської з царем Соломоном”,
  1640-1677 рр. Аугсбург. Німеччина
 9. Блюдо “Церера”, початок XIX ст. Варшава. Польща
 10. Блюдо “Втеча до Єгипту”, XVIII ст. Західна Європа
 11. Супниця, початок XIX ст. Польща. Фрагмент кришки
  з ручкою
 12. Чайник “Пагода”, кінець XVIII ст. Франція
 13. Чашка з блюдцем, початок XX ст. Лейпціг. Німеччина
 14. Соусник, друга половина XIX ст. Варшава. Польща
 15. Монстранції, 1853 р. Польща.
  Друга половина XVIII ст. Німеччина
 16. Релікварій, початок XX ст. Західна Європа
 17. Хрест, XVII ст. Балкани
 18. Потир, 1675-1704 рр. Аугсбург. Німеччина
 19. Хрест, 1817 р. Балкани
 20. Брелок “Золоте Руно”, початок XIX ст. (?). Німеччина
 21. Перстень, XIX ст. Західна Європа
 22. Перстень-печатка, початок XIX ст. Західна Європа
 23. Перстень, XVI ст. Західна Європа
 24. Перстень “Віра, Надія, Любов”, остання чверть XIX ст. Відень. Австро-Угорщина
 25. Ложки, 1676-1681 рр. Данциг. 1854 р. Нідерланди
 26. Ложка сувенірна, після 1722 р. Венеція. Італія
 27. Виделка, початок XX ст. Німеччина
 28. Десертна лопатка, кінець XIX – початок XX ст. Німеччина

На першій сторінці обкладинки: Глечик “Пегас”, початок XIX ст. Берлін. Німеччина
На четвертій сторінці обкладинки

 • Кухоль “Лебідь”, 1644-1665 рр. Нюрнберг. Німеччина
 • Кухоль “Монетний”, 1900 р. Німеччина

<< ВверхСкарби Тори

Скарби Тори

Буклет. – Київ, 2001. – 8 с., 10 іл.

Текст Т.Ю. Романовської
Фото Ателлєр Крафтнер , Відень (Австрія)
Макет та друк „ХВМ”, Кам’янець-Подільський (Україна)

Перелік сюжетів

 1. Бсамім. 1867 р. Житомир
 2. Корона до Тори. Друга половина XVIII ст. Україна
 3. Торашилд. Друга половина XVIII ст. Україна
 4. Корона до Тори. Перша половина XIX ст. Україна
 5. Корона до Тори. Початок XIX ст. Польща
 6. Римоніми. 1859 р. Житомир. Україна
 7. Бсамім. XIX ст. Україна
 8. Торашилд. 1805 р. Україна

На першій сторінці обкладинки: Торашилд, середина XIX ст. Житомир. Україна
На четвертій сторінці обкладинки: Ханукальна лампа. Перша половина XIX ст. Польща.

<< Вверх


Музейні читання

Матеріали наукової конференції. Грудень 2000 р.

Київ: ТОВ "Фенікс", 2000. - 192 с.

Редакційна колегія: Арустамян Ж.Г. (відповідальний редактор), Березова С.А., Клочко Л.C.

Наклад 300 прим.

<<Вверх


Музейні читання

Матеріали наукової конференції. 24 грудня 1999 р., музейні читання

Матеріали наукової конференції. 24 грудня 1999 р.

Київ: ТОВ "ІІІ, Лтд", 2000. - 176 с.

Редакційна колегія: Арустамян Ж.Г. (відповідальний редактор), Березова С.А., Клочко Л.С., Русяєва М.В.

<<Вверх


Музейні читання

Матеріали наукової конференції, присвяченої 30-річчю з дня відкриття Музею історичних коштовностей України

Матеріали наукової конференції, присвяченої 30-річчю з дня відкриття Музею історичних коштовностей України. 16 лютого 1999 р.

Київ: ТОВ "ІІІ, Лтд", 1999. - 116 с.

Надруковано фірмою "Омега-Л"

Редакційна колегія: Арустамян Ж.Г. (відповідальний редактор), Березова С.А., Клочко Л.С., Русяєва М.В.

<<ВверхМузей історичних коштовностей України

Музей історичних коштовностей України

Буклет (українською мовою, резюме англійською мовою).
– Київ: “ЕММА”, 1999. – 8 с.; 38 илл

Автори тексту: Л.С. Клочко, О.П. Підвисоцька, В.М. Хардаєв, Ж.Г. Арустамян,
Т.Ю. Романовська, О.А. Волковинська

Концептуальний дизайн В. Недяк
Сканування і комп’ютерна графіка О. Коломієць
Фотозйомка А. Грабовенко, М. Андрєєв, А. Крафтнєр
Буклет виготовлено за фінансової підтримки рекламної компанії “ЕММА”

Перелік сюжетів

 1. Фібула у вигляді дельфіна
 2. Підвіска у вигляді жіночої голови (Гера)
 3. Фігурка вепра
 4. Перстень із зображенням Гермеса
 5. Шпилька
 6. Пектораль
 7. Сережки із зображенням сфінкса
 8. Флакон
 9. Курильниця
 10. Хрест нагрудний
 11. Князівські барми
 12. Князівська діадема
 13. Київський скарб
 14. Колт
 15. Шолом з напівмаскою
 16. Срібна оправа Євангелія з гербом полковника Данила Апостола
 17. Митра
 18. Шата до ікони Дегтярівської Божої Матері
 19. Хрест
 20. Дискос, подарований гетьманом Іваном Самойловичем
 21. Блюдо
 22. Оправа Євангелія
 23. Корона до Тори
 24. Корона до Тори
 25. Торашилд
 26. Римоніми
 27. Гарнітур "Літо"
 28. Чайник
 29. Кухоль
 30. Таріль

На першій сторінці  обкладинки:

 • Хрест з гербом митрополита Київського і Галицького Петра Могили. Україна. 30-40-і рр. XVII ст.
 • Оправа Євангелія. Київ. 1658 р. Вклад ніжинського полковника В. Золотаренка.
 • Потир. Перша половина XVIII ст. Майстер І. Равич
  На другій сторінці  обкладинки:
 • Римар П.О. – завідуючий музеєм
 • Вигляд вітрини залу № 6 ("Ювелірне мистецтво України ХVІ - першої чверті ХХ ст.") з трьома мітрами
 • Вигляд залу № 7 "Єврейське церемоніальне срібло"
 • Вигляд центральних вітрин залу № 6

На четвертій сторінці обкладинки: Шолом з Чингульського кургану. ХІІ-ХІІІ ст. (з кургану поблизу с. Заможне, Запорізька область

<< ВверхЗолота скарбниця України

Золота скарбниця України Музей історичних коштовностей України, буклет українською мовою, резюме англійською

Каталог. Серія “Обличчя мистецтва. – Київ: “Акцент”,
1999. – 206 с.; 275 іл. / укр., англ.

Автори текстів: О. Старченко, О. Підвисоцька, Ю. Білан, С. Березова, Л. Клочко,
Т. Шаміна, В. Хардаєв, Ж. Арустамян, Т. Романовська, О. Волковинська, М. Русяєва
.
Переклад Т. Стопченко
Фотограф М. Андрєєв
Макет та художнє оформлення В. Трохименко
Художник-консультант М. Александров
Літературний редактор Н. Чабанна
Сканування А. Бандура
Кольороподіл та друк – “PC WORLD Ukraine”
Керівництво проекту:
Менеджер проекту В. Тимчишин
Генеральний директор видавництва “PC WORLD Ukraine” В. Маханьков
Директор видавництва “Акцент” О. Голіков
Генеральний директор Національного музею історії України С. Чайковський
Директор Музею історичних коштовностей України П. Римар
Видавництво “Акцент” / Publishing house “Accent”, 1999
Текст: Музей історичних коштовностей України
Фото: М. Андрєєв

Зміст

Золота скарбниця України

Ювелірне мистецтво України раннього залізного віку

Пам’ятки ювелірного мистецтва епохи середньовіччя IV – XIV ст.

Вироби ювелірного мистецтва України XVI — початку XX століть

Іудаїка

Художнє срібло Європи

Сучасне ювелірне мистецтво України

Каталог (українською мовою)

Каталог (англійською мовою)

3

7

37

67

99

123

141

145

177

<< Вверх


Музейні читання

матеріали міжнородної наукової конфернції

Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 90-літтю з дня народження видатного українського археолога О.І. Тереножкіна. Музей історичних коштовностей України - 3 лютого 1998 р.

Київ: 1998. - 198 с.

Макет та художнє оформлення: М.В. Русяєва
Комп’ютерний набір: С.А. Березова, Л.С. Клочко, М.В. Русява

<<Вверх


Музейні читання

Музейні читання, 1998 рік

Матеріали наукової конференції Музею історичних коштовностей України - філіалу Національного музею історії України. 17-18 грудня 1996 р.

Київ: 1998. - 132 с.

Макет та художнє оформлення: М.В. Русяєва
Комп’ютерний набір: С.А. Березова, Л.С. Клочко, М.В. Русяєва

<<Вверх


Музейні читання

Матеріали наукової конференції, присвяченої пам'яті видатного українського археолога і поета Б.М. Мозолевського (1936-1993 рр.). Лютий 1996 р.

Київ: Типографія Інституту підвищення кваліфікації працівників культури, 1996. – 44 с.

<<Вверх


Музейні читання

Музейні читання

Тези доповідей наукової конференції Музею історичних коштовностей України - філіалу Національного музею історії України. Грудень 1994 р.

Київ: Типографія Інституту підвищення кваліфікації працівників культури, 1996. - 44 с.

Наклад 150 прим.

Комп’ютерний набір здійснено у експозиційному відділі Музею історичних коштовностей України
Оператори: Березова С.А., Клочко Л.С., Русяєва М.В.

<<Вверх


Музейні читання

матеріали міжнородної наукової конфернції

Тези доповідей наукової конференції Музею історичних коштовностей України – філіалу Національного музею історії України. Грудень 1993 р.

Київ: Інститут підвищення кваліфікації працівників культури, 1995. – 59 с.

Наклад 150 прим.

<<Вверх


ІУДАЇКА

ІУДАЇКА

Комплект з 18 листівок (українською, англійською і російською мовами).
– Київ: “Ковчег”, 1993

Автор тексту Т.Ю. Романовська
Фотограф М.К. Андрєєв
Художник А.А. Стеценко

Багаті колекції Музею історичних коштовностей України надають унікальну можливість простежити розвиток ювелірного мистецтва України з найдавніших часів до сучасності. Особливе місце серед музейних експонатів посідає зібрання срібних обрядових єврейських предметів, що були виготовлені1 на території сучасної України у XVIII – поч. XX ст. Більшість з них пов’язана з Торою – головною святинею єврейського народу. У Торі втілені заповіти віри та добра, ті самі 10 заповідей, що відомі всьому світові.

Всі прикраси Тори мають символічне значення. Вони покликані нагадувати про найважливіші положення віровчення, викликати асоціацію з Єрусалимським храмом.

Традиційне коло синагогальних предметів супроводжує синагогальну дію зі звитком Тори. Звиток увінчували 6araті за орнаментикою та оригінальні за формою корона i пара римонім. До нього на ланцюжку підвішували спеціальну пластину – торашилд. Для читання Тори призначались спеціальні указки.

В даному наборі листівок представлені також ханукальна лампа, книги Естер, бсаміми. Ханукальні лампи засвічують в пам’ять про визволення Ізраїлю від греко-сірійського панування у 164 р. до н.е. На свято Пурим обов’язково читають “Книгу Естер”, що розповідає про чудесне спасіння євреїв від знищення персами. Неодмінним атрибутом прощальної молитви, що відділяє суботу та свята від буднів, є спеціальна ємкість для пахощів – бсамим.

Зібрання іудаїки Музею історичних коштовностей України налічує близько 400 експонатів і є унікальним джерелом для вивчення єврейського мистецтва.

Перелік сюжетів

 1. Корона Тори. Житомир, 1875 р.
 2. Корона Тори. Польща, перша половина XIX ст.
 3. Корона Тори. Польща, друга половина XIX ст.
 4. Корона Тори. Одеса, початок XX ст.
 5. Корона Тори. Москва, 1845 р.
 6. Корона Тори. Польща, перша половина XIX ст.
 7. Торашилд. Варшава, 1877 р.
 8. Торашилд. Україна, 1880 р.
 9. Торашилд. Житомир, 1848 р.
 10. Римоніми. Житомир, 1859 р.
 11. Указки (3 прим.). Київ, кінець XIX ст.
 12. Бсамім. Росія (?), XIX ст.
 13. Бсамім. Німеччина, Бреслау, перша половина XIX ст.
 14. Бсаміми (3 прим.). Польща, кінець XIX ст.
 15. Бсаміми (2 прим.). Житомир, друга половина XIX ст.
 16. Бсаміми (3 прим.). Москва, 80-ті роки XIX ст.
 17. Ханукальний світильник. Україна, перша половина XIX ст.
 18. Книги Естер (3 прим.). Польща, XIX ст., Україна, XIX ст., Єрусалим, початок XIX ст.

<< Вверх


Дослідження старожитностей України

Тези доповідей наукової конференції Музею історичних коштовностей України - філіалу Національного музею історії України. Січень 1993 р.

Київ: Інститут підвищення кваліфікації працівників культури, 1993. - 46 с.

Наклад 85 прим.

<<Вверх


Пам’ятки декоративно-ужиткового мистецтва із колекцій
Музею історичних коштовностей України – філіалу
Національного музею історії України

Пам’ятки декоративно-ужиткового мистецтва

Тематичний збірник наукових праць

Київ: Інститут підвищення кваліфікації працівників культури, 1993. – 84 с.

Наклад 600 прим.

Рецензенти: 
В.Ю. Мурзін , старший науковий працівник Інституту археології АН України, кандидат історичних наук
В.Г. Пуцко , заступник директора Калузького обласного художнього музею.

Редакційна колегія:
Н.Г. Ковтанюк (відповідальний редактор), Є.І. Демчук, С.А. Корецька, Є.О. Корюковець, В.С. Ліпольц (відповідальний секретар), М.С. Стрілець, Г.А. Троненко, В.М. Тиндик .
Коректор Л.Г. Курінна

ЗМІСТ
С.М. Чайковський, О.В.Старченко. Слово до читачів 3
М.В. Русяєва. Естетичні принципи відображення скіфів у грецькій торевтиці 8
Л.С. Клочко. Скіфський дитячий костюм 28
Ж.Г. Арустамян. Максим Бишевський – майстер-срібляр XIX століття 51
Ж.Г. Арустамян. Ювелірна фабрика Йосипа Маршака 63
Б.Б. Гарбуз. Реконструкція київського скарбу саманідських дирхемів 74

<<Вверх


Музей історичних коштовностей України

Музей історичних коштовностей України

Буклет (українською та англійською мовами)

К., 1990: "Час"

Тиражування – Київська фабрика друкованої реклами ім. XXVI з'їзду КПРС

Наклад 500 прим.

Упорядники:
Лаукарт Л.І., Підвисоцька О.П., Хардаєв В.М., Арустамян Ж.Г., Гарбуз Б.Б.
Редактор І.В. Зигуля
Художник Є.Ю. Заварзін
Фотограф В.С. Жидченко
Художній редактор С.А. Мистецька
Технічні редактори Н.А. Журбенко, І.О. Мироненко
Коректор І.В. Лазарева

Перелік сюжетів

Скіфо-античний розділ:
Пластина золота із зображенням сайгаку. V ст. до н.е.
Сережка золота у вигляді сфінкса. IV ст. до н.е.
Гривна золота. I ст. до н.е. – I ст. н.е.
Мистецтво кочових народів:
Підвіска срібна. XI – XIII ст.
Залізний шолом з напівмаскою з позолотою. XIII ст.
Мистецтво ранніх слов'ян та Київської Русі:
Прикраси срібні з позолотою у вигляді стилізованої чоловічої фігурки та коней. VI – VII ст.
Колти золоті з кольоровими перегородчастими емалями. XI – XIII ст.
Скарб із золотих прикрас XI – XIII ст.
Барми золоті з кольоровими перегородчастими емалями, коштовним камінням та перлами. XI – XIII ст.
Ювелірне мистецтво Росії:
Ікона в срібній оправі з емаллю. Москва, початок XX ст.
Срібний чайно-кавовий сервіз. Петербург, 1843 р., майстер А. Шпер
Ювелірне мистецтво України:
Митра золота, прикрашена коштовним камінням, перлами та фініфтю. Україна, XVIII ст.
Срібна оправа Євангелія. Україна, початок XVIII ст.
Срібний чайник. Київ, XVIII ст., майстер Іван Равич
Набір мисливський. Київ, 1981 р., майстер В.Ф. Хоменко
Відділ нумізматики та фалеристики:
Златник і срібляник – найдавніші монети Русі. X – XI ст.
Скарб медальонів-дукачів із срібних монет. Друга половина XIX ст.
Ордени "Почесного легіона" (Франція),"За військові заслуги" (Болгарія), "Вази" (Швеція). XIX ст.
На звороті: пектораль. IV ст. до н.е.

<< Вверх


Сокровища скифских курганов

Сокровища скифских курганов

Комплект з 12 кольорових листівок. – Москва: “Планета”, 1984

Автор тексту О. Ганіна
Обкладинка художника Н. Хорошевої
Фото В. Бабайлова
Завідуючий редакцією Н. Бояркіна
Редактор А. Капустюк
Художній редактор Н. Трофимова
Технічний редактор Т. Гисаєва
Наклад 140 000 прим.

Типографія Ордена Трудового Червоного Прапору Калінінський поліграфічний комбінат Союзполіграфпрому при Дкржавному комітеті СРСР по справах видавництв, поліграфії і книжкової торговлі.

Перелік сюжетів

 1. Обивка горита
  Обивка горита. Фрагмент
 2. Ажурна пластина з зображенням сцени охоти
  Пластини, що зображають оленя, леопарда і собаку
 3. Пластини з зображенням богині Табіті
  Фрагмент жіночого поховання
 4. Фігурка вепра
 5. Срібна ваза
  Срібна ваза. Фрагмент
 6. Сережки
  Сережки
  Перстень
 7. Пластини з зображенням голови Афіни
  Меч у піхвах
 8. Навершшя
  Пластина, з зображенням лева
 9. Пектораль
  Пектораль. Фрагменти
 10. Пектораль. Фрагмент
 11. Деталь декору сітули
  Інтер’єр експозиції античних ваз
  Деталь декору гідрії
 12. Вази
  Браслети з незімкненими кінцями

На обкладинці: фрагмент пекторалі
На клапані обкладинки: деталь декору гідрії
На 4-й сторінці обкладинки: сережки у вигляді сфінксів

<< Вверх


 Музей исторических драгоценностей УССР

Музей исторических драгоценностей УССР, фотоальбом, музей


Фотоальбом (українською, російською і англійською мовами). –
Київ: “Мистецтво”, 1984. – 143 с.; 52 іл.

Автор фотоілюстрацій Б.А. Міндель
Автори тексту та укладачі О.Д. Ганіна, О.В. Старченко, Ж.Г. Арустамян, Б.Б. Гарбуз
Художнє оформлення і макет В.Д. Єрмаков
Відповідальний за випуск Л.І. Лаукарт
Завідуючий редакцією В.Г. Голяков
Редактори Л.В. Колосвєтова, В.С. Банцер
Художній редактор Н.Г. Марголіна
Технічний редактор Н.А. Турбанова
Коректор С.І. Гайдук
Наклад 55 000 прим.

Музей історичних коштовностей УРСР – один з найцікавіших у Києві. В його експозиції зібрані унікальні пам’ятки матеріальної культури починаючи з VI ст. до н.е. Серед них колекція так званого “скіфського золота”, високохудожні витвори ранньослов’янських, давньоруських і візантійських майстрів, українського ювелірного мистецтва XVII–XX ст. Музей щорічно відвідують тисячі екскурсантів. Видання, що пропонується, стане прекрасним сувеніром для радянських та зарубіжних туристів.

Ілюстрації:

Ювелірне мистецтво V – III ст. до н.е. Скіфське золото

Ювелірне мистецтво IV – XIII ст.

Ювелірне мистецтво XVII – XX ст.

1 - 26

27- 49

50 - 114

<< Вверх


Музей исторических драгоценностей УССР

Музей исторических драгоценностей УССР, фотоальбом

Фотоальбом (російською, французькою і німецькою мовами). –
Київ: “Мистецтво”, 1984. – 143 с.; 52 іл.

Завідувач редакцією В.Г. Голяков
Редактори  Л.В. Колосвєтова, В.С. Банцер
Художній редактор Н.Г. Марголіна
Технічний редактор Н.А. Турбанова
Коректор С.І. Гайдук
Наклад 52 500 прим.
Типографія Головного підприємства республіканського виробничого об’єднання “Поліграфкнига”

Перелік ілюстрацій

ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО V - III ст. до н.е. СКІФСЬКЕ  ЗОЛОТО.

 1. Золота пластинка із зображенням грифона. IV ст. до н.е. Курган Гайманова Могила Запорізької області.
 2. Золота пластинка із зображенням Менади. IV ст. до н.е. Курган Гайманова Могила Запорізької області.
 3. Срібна чаша. IV ст. до н.е. Курган Гайманова Могила Запорізької області.
 4. Фрагмент срібної чаші.
 5. Золотий головний убір. IV ст. до н.е. Курган Товста Могила Дніпропетровської області.
 6. Золота пектораль. IV ст. до н.е. Курган Товста Могила Дніпропетровської області.
 7. Фрагмент золотої пекторалі.
 8. Застібка золотої пекторалі.
 9. Фрагмент золотої пекторалі.
 10. Золотий перстень із зображенням зміїних голівок. IV ст. до н.е. Курган Товста Могила Дніпропетровської області.
 11. Золота гривна. IV ст. до н.е. Курган Товста Могила Дніпропетровської області.
 12. Меч у золотих піхвах. IV ст. до н.е. Курган у с. Білозерка Запорізької області.
 13. Золота пластинка із зображенням сцени полювання. IV ст. до н.е. Курган у с. Гюнівка Запорізької області.
 14. Золота оббивка горита. IV ст. до н.е. Мелітопольський курган Запорізької області.
 15. Фрагмент золотої оббивки.
 16. Золота пластинка із зображенням павука й оси. IV ст. до н.е. Мелитопольский курган Запорізької області.
 17. Золота пластинка із зображенням лева й пантери. IV ст. до н.е. Мелітопольський курган Запорізької області.
 18. Золота пластинка із зображенням двох грифонів. IV ст. до н.е. Курган у с. Гюнівка   Запорізької   області.
 19. Золота підвіска із зображенням Медузи Горгони. IV ст. до н.е. Курган у с. Білозерка   Запорізької   області.
 20. Золотий браслет. IV ст. до н.е. Курган Три брати біля Керчі.
 21. Золота пластинка із зображенням собаки. V ст. до н.е. Курган у с. Архангельська Слобода Херсонської області.
 22. Золота пластинка із зображенням оленя. V ст. до н.е. Курган у с. Архангельська  Слобода  Херсонської  області.
 23. Золота підвіска у вигляді птаха. IV ст. до н.е. Курган Огуз Херсонської області.
 24. Золота діадема. IV ст. до н.е. Курган у с. Сахнівка Черкаської області.
 25. Срібний налобник. Кінець IV ст. до н.е. Курган Хомина Могила Дніпропетровської області.
 26. Золота фігурка вепра. Кінець IV ст. до н.е. Курган Хомина Могила Дніпропетровської області.
  ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО IV - XIII ст.
 27. Руків’я меча. IV- V ст. Дніпропетровська область.
 28. Золоті пряжки й наконечник ременя. IV - V ст. Дніпропетровська область.
 29. Срібні з позолоттю прикраси. VI - VII ст. Робота слов’янських майстрів. Село  Мартинівка  Черкаської  області.
 30. Срібні й золоті сережки. VII - VIII ст. Робота слов’янських майстрів. Село Хар’ївка Сумської області.
 31. Фрагмент золотого намиста з медальйоном. VIII ст. Робота візантійських майстрів. Село Глодоси Кіровоградської області.
 32. Фрагмент золотого намиста з підвіскою у вигляді лунниці. VIII ст. Робота візантійських майстрів. Село Глодоси Кіровоградської області.
 33. Золоті підвіски. VIII ст. Робота візантійських майстрів. Село Глодоси Кіровоградської області.
 34. Золоті пряжки від пояса. VII ст. Робота візантійських майстрів. Келегейские хутора Херсонської області.
 35. Золоті прикраси. VII ст. Робота візантійських майстрів. Келегейскі хутора Херсонської області.
 36. Срібна гривня. XI ст. Робота давньоруських майстрів. Київ.
 37. Золотий зірчастий колт і срібне з позолотою намисто. XII-XIII ст. Робота давньоруських майстрів. Київ.
 38. Скарб золотих прикрас. XII - XIII ст. Робота давньоруських майстрів.
 39. Золоті гривні. XI - XII ст. Робота давньоруських майстрів. Село Сахнівка Черкаської області.
 40. Золота діадема. ХІ ст. Робота давньоруських майстрів. Село Сахнівка Черкаської області.
 41. Ожерелье-бармы. XII ст. Робота давньоруських майстрів. Село Сахнівка Черкаської області.
 42. Фрагмент золотих рясен. XII ст. Робота давньоруських майстрів. Село Сахнівка Черкаської області.
 43. Золоті колти. XII ст. Робота давньоруських  майстрів. Князівська  гора Черкаської області.
 44. Золоті колти. XII ст. Робота давньоруських майстрів. Київ.
 45. Золотий шийний ланцюг. XI - XII ст. Чернігів.
 46. Золота підвіска. XI - XII ст. Чернігів.
 47. Золоті накладні пластинки. XI ст. Робота грузинських майстрів.
 48. Срібна з позолоттю чаша. XII ст. Чернігів.
 49. Фрагмент срібної з позолоттю чаші.
  ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО XVII - початку XX в.
 50. Срібний оклад Євангелія. Майстер Христофор. XVII ст. Україна.
 51. Фрагмент окладу Євангелія.
 52. Срібний чайник. XVIII ст. Майстер И. Равич. Київ.
 53. Срібне блюдо. XVIII ст. Майстер И. Равич. Київ.
 54. Срібна чарка. XVIII ст. Київ.
 55. Фрагмент срібної дарохранильниці. XVIII ст. Майстер К. Чижевский. Київ.
 56. Срібна риза до ікони. XVIII ст. Майстер В. Мощенко. Київ.
 57. Фрагмент срібної ризи до ікони.
 58. Срібний потир. XVIII ст. Москва.
 59. Срібний потир. XVIII ст. Москва.
 60. Золота митра. XVIII ст. Україна.
 61. Зразок шиття перлами, прикрашеного дорогоцінними й напівкоштовними каменями. XVII ст. Україна.
 62. Кокосовий кубок у срібній оправі. XVIII ст. Петербург.
 63. Срібний кухоль. XVIII ст. Москва.
 64. Срібний оклад Євангелія. XVIII в. Україна.
 65. Срібна склянка. 1754 р. Майстер Т. Силуянов. Москва.
 66. Фрагмент срібного посоху. XVIII ст. Київ.
 67. Срібна стопа й склянка. XIX ст. Москва.
 68. Предмети чайно-кавового сервізу зі срібла. XIX ст. Майстер А. Шпер. Петербург.
 69. Кришталевий кубок у срібній оправі. Кінець XIX - початок XX ст. Росія.
 70. Срібна сільничка. Кінець XIX - початок XX ст. Фірма Фаберже. Москва.
 71. Срібний хрест. XVIII ст. Вірменія.
 72. Фрагмент срібного хреста.
 73. Золотий кинджал. XIX ст. Середня Азія.
 74. Фрагмент золотої жіночої прикраси. XIX ст. Бухара.
  НУМІЗМАТИКА
 75. Срібний статер Посейдонії. V ст. до н.е.
 76. Срібні тетрадрахми. Македонія, Эпір. IV ст. до н.е.
 77. “Кізікіни” - електрові монети м. Кизика. V ст. до н.е. Мала Азія.
 78. Срібна тетрадрахма Афін. II ст. до н.е.
 79. Срібна монета м. Сіракуз із зображенням  німфи Аретузы. IV ст. до н.е.
 80. Срібна тетрадрахма Амфиполя. IV ст. до н.е.
 81. Ас - бронзова монета ранньої Римської республіки.
 82. Срібні денарії Римської республіки.
 83. Монети Октавіана Августа. Кінець I ст. до н.е.
 84. Золоті й срібна монети пізньої Римської імперії.
 85. Золоті й бронзова монети Римської імперії.
 86. Срібні монети Боспорського царства. II - III ст. н.е.
 87. Бронзові й срібні монети Херсонеса й Пантикапея.
 88. Срібні київська й чернігівська гривні. XI - XIII ст.
 89. Златник і срібник Володимира Святославича. Кінець X ст. Київська Русь.
 90. Срібний рубль царя Олексія Михайловича. 1654 р.
 91. Золоті 10 рублів Катерини II. 1769 р. Мідна сибірська монета - 10 коп. 1777 р.
 92. Срібні дукачи - жіночі прикраси з монет. XIX - XX ст. Київська область.
 93. Срібні монети країн Західної Європи XVI – XVIII ст. і кубки з монет.
 94. Мідна монета давнього Китаю. I ст.
 95. 1/2 мідного далера. 1717 р. Швеція.
 96. Золоті монетні злитки Ірану. Кінець XVIII ст.
 97. Срібні монети Великобританії й QUIA. XIX ст.
 98. Срібні монети Гаїті й мідна - Уругваю.
 99. Ювілейні монети ПНР.
 100. Срібні монети, присвячені Олімпійським іграм у Токіо, Монреале, Инсбруке.
 101. Монети на честь Олімпіади-80.
 102. Хрест св. Георгія. Початок XX ст. Росія.
 103. Зірка ордена св. Олександра Невського. XIX ст. Росія.
 104. Зірка ордена св. Володимира. XIX ст. Росія.
 105. Хрест ордена св. Ганни. XIX ст. Росія.
 106. Срібний орден слави. XIX ст. Туніс.
 107. Орден Шаміля.  1856  р.  Кавказ.
 108. Срібний орден “Османие”. XIX ст. Туреччина.
 109. Срібний орден “За військові заслуги”. XIX ст. Болгарія.
 110. Срібна медаль Римської Академії мистецтв. XVIII ст.
 111. Мідна медаль на честь договору князя Ігоря із греками. Кінець XVIII ст.
 112. Мідна медаль на честь 100-річчя від дня народження О.С. Пушкіна. 1899 р.
 113. Мідна медаль “За корисні праці в сільському господарстві”. XIX ст.

На вкладці: навершя із зображенням грифона та оленя. IV ст. до н.е. Курган Товста Могила Дніпропетровської області

На першій сторінці обкладинки: золотий колт. XII – XIII ст.; золота пластина із зображенням грифона. IV ст. до н.е.

На четвертій сторінці обкладинки: центральний медальйон денця срібної чаші з Чернігова. XII ст.

<< ВверхМузей исторических драгоценностей УССР

Музей исторических драгоценностей УССР

Фотопутівник. – К.: “Мистецтво”, 1984. – 191 с., іл. – резюме англійською мовою.

Автори-упорядники: Ганіна О.Д., Старченко О.В., Арустамян Ж.Г., Гарбуз Б.Б.
Автор вступної статті Л.І. Лаукарт
Рецензент А.Д. Тищенко
Художник: Р.І. Корбут
Фото: В.С. Жидченко, Б.А. Міндель, А.Б. Фрідлянд, В.А. Чупринін
Завідуючий редакцією С.С. Павловський
Редактор О.І. Філатова
Редактор англійського тексту О.Б. Сандакова
Художній редактор Н.В. Нестеренко
Технічний редактор Л.Л. Ніколєнко
Коректор В.Г. Волох
Наклад 30 000 прим.

Зміст

Л.І. Лаукарт. Вступ

Ганіна О.Д. Пам’ятки ювелірного мистецтва скіфського часу

Старченко О.В. Ювелірне мистецтво східних слов’ян та Київської Русі

Старченко О.В. Ювелірне мистецтво доби великого переселення народів на території України

Старченко О.В. Ювелірне мистецтво східних сло’вян

Старченко О.В. Ювелірне мистецтво Київської Русі

Арустамян Ж.Г. Ювелірне мистецтво XVI – першої чверті XX ст.

Арустамян Ж.Г. Російське ювелірне мистецтво XVII – початку XX ст.

НУМІЗМАТИКА

Гарбуз Б.Б. Монети Стародавньої Греції

Гарбуз Б.Б. Монети Римської республіки

Гарбуз Б.Б. Монети Римської імперії

Гарбуз Б.Б. Монети Візантії і Трапезунду

Гарбуз Б.Б. Монети Давньої Русі і Росії

Гарбуз Б.Б. Монети РРФСР и СРСР

Гарбуз Б.Б. Монети держав світу

SUMMARY

7

11

63

63

64

75

103

129

143

143

147

148

150

151

164

171

178

<< ВверхМузей історичних коштовностей УРСР

Музей історичних коштовностей УРСР

Комплект листівок (українською, російською, англійською,
французькою, німецькою та іспанською мовами). – Київ: “Мистецтво”, 1979

Фото Ю.Г. Орлова и В.А. Чуприніна
Редактор Н.С. Павловська
Художній редактор А.Л. Нарінська
Технічний редактор Н.П. Новик
Коректор П.Г. Гаврилець
Наклад 90 000 прим.

Музей історичних коштовностей УРСР розташований на території Державного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Експозиція музею розміщується в дев’яти залах. Тут зібрано унікальні пам’ятки матеріальної культури від VI ст. до н.е. до XIX ст. н.е. Серед них колекція так званого “скіфського золота”, високохудожні твори ранньослов’янських, давньоруських та візантійських майстрів, українського золотарства XIV – XIX ст. Це вироби з платини, золота, срібла, прикрашені алмазами, діамантами, рубінами та іншим коштовним камінням.

Перелік сюжетів

 1. Золота пластинка із зображенням грифона
 2. Золота пластинка із зображенням сайгака
 3. Золота шийна гривна. Фрагмент
 4. Золота пектораль. Фрагмент
 5. Золота оправа гориту. Фрагмент
 6. Срібна ваза із зображенням скіфської знаті. Фрагмент
 7. Золоте намисто. Золоті пластини із зображенням жіночої голівки
 8. Золота підвіска. Золота фігурка кабанчика
 9. Срібна ваза. Фрагмент
 10. Золоті колти
 11. Фрагмент золотої діадеми
 12. Фрагмент шитва перлами та коштовним камінням
 13. Срібний чайник
 14. Дві золоті панагії. Срібна чарка. Срібний келих
 15. Срібні визолочені чайник та молочний. Сердолікова печатка. Фрагмент
 16. Електрові давньогрецькі монети – статери. Срібна тетрадрахма Олександра III.
 17. Златник князя Київської Русі Володимира Святославича

<< ВверхМузей історичних коштовностей Української РСР

Музей історичних коштовностей Української РСР

Буклет (українською, російською, англійською і французькою мовами).
Видання четверте, доповнене та перероблене. – Київ: „Реклама”, 1978. – 48 с.; 47 іл.

Упорядник Оксана Давидівна Ганіна
Завідуючий редакцією В.В. Колядкін
Редактор Г.М. Клюкін
Художник В.О. Лучко
Художній редактор Б.О. Тихонов
Макет та технічна редакція Є.Н. Розенцвейг
Коректори Н.Н. Тарнопольська, С.А. Зельманович
Наклад 75 000
Типографія – Київська фабрика друкованої реклами РВО „Поліграфкнига” Держкомвидаву УРСР

Перелік сюжетів

 1. Пластина із зображенням грифона. VI ст. до н.е., курган Преп’ятиха, с. Мар’янівка Київської області.
 2. Бляшка у вигляді рельєфної фігури оленя.  VI ст. до н.е., с. Синявка Черкаської області.
 3. Гідрія, сітула і лутерій. V ст. до н.е., с. Піщане Черкаської області.
 4. Пластини із зображенням собаки та кабана, що біжать. V–IV ст. до н.е., с. Архангельська Слобода Херсонської області.
 5. Сережки з птахами. V ст. до н.е., с. Любимівка Херсонської області.
 6. Фрагменти пекторалі. IV ст. до н.е., курган Товста Могила біля м. Орджонікідзе Дніпропетровської області.
 7. Оббивка гориту з чоловічого поховання. IV ст. до н.е.  Мелітопольський курган в Запорізькій області.
 8. Фрагмент піхов. IV ст. до н.е., курган Товста Могила біля м. Орджонікідзе Дніпропетровської області.
 9. Ваза із зображенням скіфської знаті. IV ст. до н.е., курган Гайманова Могила, с. Балки Запорізької області.
 10.  Фрагмент вази із зображенням скіфської знаті. IV ст. до н.е.
 11. Сережки у вигляді сфінксів. IV ст. до н.е., курган Три Брати, м. Керч.
 12. Перстень із зображенням жука-скарабея і перстень з гемою із зображенням флейтиста. II ст. до н.е. Неаполь Скіфський.
 13. Перстень у вигляді змії. III ст. до н.е., Тіра.
 14. Діадема.
 15. Пластини із зображенням чоловіків у танку і коней. V–VII ст. Мартинівський скарб, Черкаська область.
 16. Ланцюг з підвіскою у вигляді медальйона. VIII ст., с. Глодоси Кіровоградської області.
 17. Меч та прикраси шкіряного панцира з поховання дружинника (реконструкція)  X ст. Київ.
 18. Колт з жіночим портретом. XII–XIII ст. Київський скарб.
 19. Жіночий головний убір (реконструкція). XII–XIII ст., Київ.
 20. Скарб виробів київських майстрів. XII–XIII ст., Київ.
 21. Трибусинні сережки. XII–XIII ст. Київ.
 22. Колт із зображенням птахів та дерева життя. XII–XIII ст. Київ.
 23. Панагія. XI–XII ст. Візантія (з колекції Б.І. Ханенка).
 24. Іконка – деталь оправи книги. XI–XII ст. Грузія.
 25. Потир. XVII ст. Україна.
 26. Шитво перлами та коштовним камінням. XVII ст. Київ.
 27. Чайник з гербом полковника Томари. Майстер Іван Равич. XVIII ст. Київ.
 28. Деталь митри. XVIII ст. Україна.
 29. Блюдо. Майстер Іван Равич. XVIII ст. Київ.
 30. Чарка. XVIII ст. Київ.
 31. Даросховниця. Майстер Семен Тарановський (XVIII ст.). Київ.
 32. Фрагмент оправи книги із зображенням Успенського собору Києво-Печерської лаври. XVIII ст. Україна.
 33. Фрагмент оправи ікони. XVII ст. Росія.
 34. Статер-кізікін із зображенням міфу про викрадення Європи. V ст. до н.е. Кізік (Мала Азія).
 35. Статер-кізікін із зображенням лева та риби. V ст. до н.е. Кізік (Мала Азія).
 36. Ауреус Нерон. 54–68 рр. Рим.
 37. Срібник Володимира Святославича (980–1015). Київська Русь.
 38. Гривні Київської Русі.
 39. Перший російський карбованець Олексія Михайловича. 1654 р. Росія.
 40. Карбованець Петра I („Сонячний”). 1725 р. Росія.
 41. Медаль, присвячена О.С. Пушкіну (1799–1837 рр.).
 42. Скарб арабських монет. VIII ст.
 43. Скарб дукачів. XIX ст. с. Карапиші Київської області.

На обкладинці:

на 1-й стор.: зірчастий колт. XII ст. Київ.
на 4-й стор.: шитво перлами та коштовним камінням. XVII ст. Київ.

<< Вверх


 

Древнее золото

Древнее золото

Москва: „Искусство”, 1975. – 206 с., 204 іл.

Автор вступної статті та упорядник альбому Іван Васильович Бондар
Науковий редактор Т.І. Макарова
Редактор І.А. Куратова
Художній редактор Є.Є. Смирнов
Коректура кольорових ілюстрацій С.І. Кир’янової
Технічний редактор Н.І. Новожилова
Коректори З.П. Соколова, Н.Г. Шаханова
Переклад М.Н. Гарденіної
Художник Т.Г. Владова
Фотографії С.Б. Зимноха
Наклад – 20 000 прим.
Типографія Фортшритт Ерфурт – НДР

У книзі, що пропонується, опубліковані художні вироби безіменних давніх майстрів, що зберігаються в Музеї історичних коштовностей УРСР. У ній представлені шедеври ювелірного мистецтва грецьких та скіфських майстрів, ремісників раннього середньовіччя та витвори давньоруських художників по золоту та сріблу.

<< Вверх


Музей історичних коштовностей Української РСР

Музей історичних коштовностей Української РСР

Буклет (українською, російською, англійською і французькою мовами).
Видання третє. – Київ: „Реклама”, 1975. – 48 с.; 56 іл.

Упорядник Оксана Давидівна Ганіна
Редактори Б.Й. Латник (1973 р.), С.І. Матвієнко (1975 р.)
Художній редактор І.А. Биченко
Макет та технічна редакція Є.Н. Розенцвейг
Коректори Н.Н. Тарнопольська, С.А. Зельманович
Наклад: 50 000.
Тиражування Київської фабрики друкованої реклами

Перелік сюжетів

 1. Головний убір (реконструкція) з кургану біля с. Синявка Черкаської області. VI ст. до н.е.
 2. Пластина золота з зображенням коня з кургану біля с. Жаботин Черкаської області. VI ст. до н.е.
 3. Пластина золота з зображенням грифона з кургану Преп’ятиха біля с. Мар’янівка Київської області. VI ст. до н.е.
 4. Грецький бронзовий посуд (с. Піщане Черкаської області. V ст. до н.е.)
 5. Діадема золота з кургану біля с. Сахнівка Черкаської області. IV ст. до н.е.
 6. Пластини золоті з зображенням жіночої голівки з кургану біля с. Вовківці Сумської області. IV ст. до н.е.
 7. Пластини золоті від гориту з кургану біля с. Архангельська Слобода Херсонської області. V–IV ст. до н.е.
 8. Фрагмент золотої шийної гривни з кургану біля с. Архангельська Слобода Херсонської області. V – IV ст. до н.е.
 9. Пластина золота з зображенням голови юнака, у левовому шоломі з кургану Огуз. IV ст. до н.е.
 10. Пластина золота з зображенням павука та бджоли з Мелітопольського кургану. IV ст. до н.е.
 11. Пластина золота з зображенням лева та пантери з Мелітопольського кургану. IV ст. до н.е.
 12. Оббивка гориту з Мелітопольського кургану. IV ст. до н.е.
 13. Пектораль золота з кургану Товста Могила біля м. Орджонікідзе Дніпропетровської області. IV ст. до н.е.
 14. Фрагмент золотої пекторалі з кургану Товста Могила біля м. Орджонікідзе Дніпропетровської області. IV ст. до н.е.
 15. Фрагмент золотої пекторалі з кургану Товста Могила біля м. Орджонікідзе Дніпропетровської області. IV ст. до н.е.
 16. Підвіска золота з зображенням богині з кургану Товста Могила біля м. Орджонікідзе Дніпропетровської області. IV ст. до н.е.
 17. Меч у золотих піхвах та золоті прикраси нагайки з кургану Товста Могила біля м. Орджонікідзе Дніпропетровської області. IV ст. до н.е.
 18. Фрагмент золотої оправи меча з кургану Товста Могила біля м. Орджонікідзе Дніпропетровської області. IV ст. до н.е.
 19. Ваза срібна із зображенням скіфської знаті з кургану Гайманова Могила біля с. Балки Запорізької області. IV ст. до н.е.
 20. Фрагмент срібної вази із зображенням скіфської знаті з кургану Гайманова Могила біля с. Балки Запорізької області. IV ст. до н.е.
 21. Пластини срібні з позолотою із зображенням чоловіків у танку та коней з Мартинівського скарбу, Черкаська область. VI–VII  ст.
 22. Браслет срібний (с. Хар’ївка Сумської області. VII–VIII ст.)
 23. Сережки срібні (с. Хар’ївка Сумської області. VII–VIII ст.)
 24. Медальйон золотий, декорований перлами (с. Глодоси Кіровоградської області. VII–VIII ст.)
 25. Фрагмент срібної вази. Майстер Наум (м. Чернігів. XI–XII ст.)
 26. Сережки золоті київського типу (м. Київ. XII–XIII ст.)
 27. Персні золоті та срібні (Київський скарб. XIII ст.)
 28. Колт золотий, прикрашений перегородчастою емаллю, з зображенням жіночого портрету (м. Київ. XII–XIII ст.)
 29. Колт золотий з зображенням сирен (м. Київ. XII–XIII ст.)
 30. Колт золотий з орнаментальним зображенням (м. Київ. XII–XIII ст.)
 31. Діадема золота, прикрашена емаллю та перлами (с. Сахнівка Черкаської області. XII–XIII ст.)
 32. Іконка золота, виконана емаллю (Грузія. XI–XII ст.)
 33. Барма золота. (с. Сахнівка Черкаської області. XII–XIII ст.)
 34. Фрагмент шати ікони. Шитво перлами та коштовними каменями (XVII ст.)
 35. Потир золотий, прикрашений емаллю та коштовними каменями (XVII ст.)
 36. Срібний чайник з гербом переяславського полковника Томари. Майстер Іван Равич (XVIII ст.)
 37. Оправа Євангелія. Майстер Христофор (XVII ст.)
 38. Митра золота, прикрашена коштовними каменями, перлами та фініфтю (XVIII ст.)
 39. Даросховниця срібна позолочена. Майстер Іван Равич (XVIII ст.)
 40. Риза ікони. Майстер Іван Мощенко (XVIII ст.)
 41. Інтер’єр експозиційного залу ювелірного мистецтва українських майстрів XIV–XIX ст.
 42. Інтер’єр експозиційного залу ювелірного мистецтва українських майстрів XIV–XIX ст.
 43. Златник Володимира Святославича (X–XI ст.)
 44. Срібники князів Святополка та Ярослава Мудрого (XI ст.)
 45. Гривні срібні київського, чернігівського та новгородського типів (XI–XIII ст.)
 46. Скарб польських монет (XVII ст.)
 47. Перший російський карбованець (1654 р.)
 48. Дукачі срібні (XIX ст.)
 49. Монета платинова (1832 р.)
 50. Медаль мідна карбована. Присвячена О.С. Пушкіну (1799–1837 рр.)
 51. Медаль мідна карбована. Випущена Товариством сільського господарства (XIX ст.)

На обкладинці:

на 1-й стор.: оббивка колчану. V ст. до н.е. (курган біля с. Іллічево, АР Крим)
на 4-й стор.: деталь оббивки хреста. XVII ст.

<< ВверхКиевский Музей исторических драгоценностей

Киевский Музей исторических драгоценностей

Альбом. – Київ: „Мистецтво”, 1974. – 21 с. (текст); 194 іл.

Автор вступної статті та упорядник Оксана Давидівна Ганіна
Автор та упорядник розділу „Нумізматика VI ст. до н.е. – початку XX ст.” Юрій Ігоревич Мурашов
Редакція видань образотворчого мистецтва. Завідувач редакцією І.М. Бугаєнко
Фотозйомка О.Б. Фрідлянда, B.О. Чуприніна
Художнє оформлення і макет О.Л. Нариньскої
Художній редактор Є.К. Школяренко
Редактор тексту Н.Ф. Кагарлицький
Технічний редактор З.С. Машкова
Коректор А.Л. Вакуленко
Наклад – 10 000 прим.
Типографія Графіше Верке Цвікау, НДР

У 1969 році в Києві був відкритий музей історичних коштовностей. В ньому експонуються вироби майстрів-ювелірів різних епох та місцевостей (VI ст. до н.е. – початку XX ст. н.е.). Вони зроблені з золота, срібла, електру, платини, прикрашені дорогоцінним камінням – діамантами, рубінами, смарагдами, топазами, аметистами та ін. Основа експозиції – колекції з фонда Державного иісторичного музею УРСР. Сюди також передано речі з колекцій Чернігівського, Кіровоградського, Дніпропетровського, Херсонського, Бахчисарайського, Сімферопольського, Керченського та інших музеїв. Значний вклад у поповнення фондів і експозиції музею вніс Інститут археології АН УРСР, який вже багато років підряд організовує розкопки скіфських курганів, слов’янських і давньоруських городищ. Тілько в останній час музею передано декілька тисяч художніх виробів із золота та срібла V – IV ст. до н.е. Серед них шедеври світового значення: срібна ваза з Гайманової могили (Запорізька область), пектораль з Товстої могили (Дніпропетровська область) і інші речі, знайдені в різних областях України. Експозиція Київського музею історичних коштовностей має три основні розділи. В першому представлені пам’ятки мистецтва із золота і срібла періоду VI ст. до н.е. – XIII ст. н.е., у другому – вироби українських і російських ювелірів XIV – XIX ст., третій присвячений нумізматиці VI ст. до н.е. – початку XX ст. н.е. Фонди Київського музею історичних коштовностей нараховують декілька десятків тисяч пам’яток історії, культури і мистецтва. Частина їх – унікальні витвори ужиткового мистецтва, відомі як у нашій країні, так і за її межами.

Зміст

Статті

Ювелірне мистецтво VI ст. до н.е. – IV в. н.е.

Ювелірне мистецтво VI – XIII ст.

Ювелірне мистецтво XV – XIX ст.

Нумизматика VI ст. до н.е. – початку XX ст.

Ілюстрації

Ювелірне мистецтво VI ст. до н.е. – III ст. н.е.

Ювелірне мистецтво IV – XIII ст.

Ювелірне мистецтво XVI – XIX ст.

Нумізматика V ст. до н.е. – початку XX ст.

(стор.)

7

11

16

20

(кат. №№)

1 - 72

72 - 120

121 - 149

150 - 194

<< ВверхМузей історичних коштовностей Української РСР

Музей історичних коштовностей Української РСР

Буклет (українською, російською, англійською і французькою мовами).
Видання друге, доповнене та перероблене. – Київ: „Реклама”, 1973. – 48 с.; 56 іл.

Упорядник Оксана Давидівна Ганіна
Редактори Б.Й. Латник (1973 р.), С.І. Матвієнко (1975 р.)
Художній редактор І.А. Биченко
Макет та технічна редакція Є.Н. Розенцвейг
Коректори Н.Н. Тарнопольська, С.А. Зельманович
Наклад: 50 000.
Тиражування Київської фабрики друкованої реклами

Перелік сюжетів

 1. Головний убір (реконструкція) з кургану біля с. Синявка Черкаської області. VI ст. до н.е.
 2. Пластина золота з зображенням коня з кургану біля с. Жаботин Черкаської області. VI ст. до н.е.
 3. Пластина золота з зображенням грифона з кургану Преп’ятиха біля с. Мар’янівка Київської області. VI ст. до н.е.
 4. Грецький бронзовий посуд (с. Піщане Черкаської області. V ст. до н.е.)
 5. Діадема золота з кургану біля с. Сахнівка Черкаської області. IV ст. до н.е.
 6. Пластини золоті з зображенням жіночої голівки з кургану біля с. Вовківці Сумської області. IV ст. до н.е.
 7. Пластини золоті від гориту з кургану біля с. Архангельська Слобода Херсонської області. V–IV ст. до н.е.
 8. Фрагмент золотої шийної гривни з кургану біля с. Архангельська Слобода Херсонської області. V – IV ст. до н.е.
 9. Пластина золота з зображенням голови юнака, у левовому шоломі з кургану Огуз. IV ст. до н.е.
 10. Пластина золота з зображенням павука та бджоли з Мелітопольського кургану. IV ст. до н.е.
 11. Пластина золота з зображенням лева та пантери з Мелітопольського кургану. IV ст. до н.е.
 12. Оббивка гориту з Мелітопольського кургану. IV ст. до н.е.
 13. Пектораль золота з кургану Товста Могила біля м. Орджонікідзе Дніпропетровської області. IV ст. до н.е.
 14. Фрагмент золотої пекторалі з кургану Товста Могила біля м. Орджонікідзе Дніпропетровської області. IV ст. до н.е.
 15. Фрагмент золотої пекторалі з кургану Товста Могила біля м. Орджонікідзе Дніпропетровської області. IV ст. до н.е.
 16. Підвіска золота з зображенням богині з кургану Товста Могила біля м. Орджонікідзе Дніпропетровської області. IV ст. до н.е.
 17. Меч у золотих піхвах та золоті прикраси нагайки з кургану Товста Могила біля м. Орджонікідзе Дніпропетровської області. IV ст. до н.е.
 18. Фрагмент золотої оправи меча з кургану Товста Могила біля м. Орджонікідзе Дніпропетровської області. IV ст. до н.е.
 19. Ваза срібна із зображенням скіфської знаті з кургану Гайманова Могила біля с. Балки Запорізької області. IV ст. до н.е.
 20. Фрагмент срібної вази із зображенням скіфської знаті з кургану Гайманова Могила біля с. Балки Запорізької області. IV ст. до н.е.
 21. Пластини срібні з позолотою із зображенням чоловіків у танку та коней з Мартинівського скарбу, Черкаська область. VI–VII  ст.
 22. Браслет срібний (с. Хар’ївка Сумської області. VII–VIII ст.)
 23. Сережки срібні (с. Хар’ївка Сумської області. VII–VIII ст.)
 24. Медальйон золотий, декорований перлами (с. Глодоси Кіровоградської області. VII–VIII ст.)
 25. Фрагмент срібної вази. Майстер Наум (м. Чернігів. XI–XII ст.)
 26. Сережки золоті київського типу (м. Київ. XII–XIII ст.)
 27. Персні золоті та срібні (Київський скарб. XIII ст.)
 28. Колт золотий, прикрашений перегородчастою емаллю, з зображенням жіночого портрету (м. Київ. XII–XIII ст.)
 29. Колт золотий з зображенням сирен (м. Київ. XII–XIII ст.)
 30. Колт золотий з орнаментальним зображенням (м. Київ. XII–XIII ст.)
 31. Діадема золота, прикрашена емаллю та перлами (с. Сахнівка Черкаської області. XII–XIII ст.)
 32. Іконка золота, виконана емаллю (Грузія. XI–XII ст.)
 33. Барма золота. (с. Сахнівка Черкаської області. XII–XIII ст.)
 34. Фрагмент шати ікони. Шитво перлами та коштовними каменями (XVII ст.)
 35. Потир золотий, прикрашений емаллю та коштовними каменями (XVII ст.)
 36. Срібний чайник з гербом переяславського полковника Томари. Майстер Іван Равич (XVIII ст.)
 37. Оправа Євангелія. Майстер Христофор (XVII ст.)
 38. Митра золота, прикрашена коштовними каменями, перлами та фініфтю (XVIII ст.)
 39. Даросховниця срібна позолочена. Майстер Іван Равич (XVIII ст.)
 40. Риза ікони. Майстер Іван Мощенко (XVIII ст.)
 41. Інтер’єр експозиційного залу ювелірного мистецтва українських майстрів XIV–XIX ст.
 42. Інтер’єр експозиційного залу ювелірного мистецтва українських майстрів XIV–XIX ст.
 43. Златник Володимира Святославича (X–XI ст.)
 44. Срібники князів Святополка та Ярослава Мудрого (XI ст.)
 45. Гривні срібні київського, чернігівського та новгородського типів (XI–XIII ст.)
 46. Скарб польських монет (XVII ст.)
 47. Перший російський карбованець (1654 р.)
 48. Дукачі срібні (XIX ст.)
 49. Монета платинова (1832 р.)
 50. Медаль мідна карбована. Присвячена О.С. Пушкіну (1799–1837 рр.)
 51. Медаль мідна карбована. Випущена Товариством сільського господарства (XIX ст.)

На обкладинці:

на 1-й стор.: оббивка колчану. V ст. до н.е. (курган біля с. Іллічево, АР Крим)
на 4-й стор.: деталь оббивки хреста. XVII ст.

<< Вверх


Музей історичних коштовностей Української РСР

Музей історичних коштовностей Української РСР

Буклет (українською, російською та англійською мовами)
Видання перше. – Київ: „Реклама”, 1968. – 24 с.; 27 іл.

Упорядник О.Д. Ганіна
Редактор Н.Г. Погребняк
Технічний редактор Є.С. Кутузова
Коректор В.Г. Вольська
Наклад 50 000 прим.
Тиражування – Білоцерківська книжкова друкарня

Перелік сюжетів

 1. Бляшка золота з зображенням оленя (курган № 100 біля с. Синявка. VI ст. до н.е.)
 2. Бляшка золота з зображенням грифона курган Переп’ятиха. VI – V ст. до н.е.)
 3. Голова Афіни Паллади (деталь, що прикрашає бронзову сітулу, с. Пісчане. V ст. до н.е.)
 4. Підвіска золота (курган біля с. Новосілки, IV ст. до н.е.)
 5. Бляшка золота з зображенням жіночої голови (курган біля с. Новосілки, IV ст. до н.е.)
 6. Бляшка золота з зображенням лева (курган Огуз, IV ст. до н.е.)
 7. Бляшка золота з зображенням павука та бджоли (Мелітопольський курган, IV ст. до н.е.)
 8. Бляшка золота з зображенням голови Афіни у левиному шоломі (Мелітопольський курган, IV ст. до н.е.)
 9. Оббивка гориту золота (Мелітопольський курган, IV ст. до н.е.)
 10. Фібула срібна з антропоморфним зображенням жіночої фігурки (с. Хар’ївка, VII – VIII ст.)
 11. Сережка срібна (с. Хар’ївка, VII – VIII ст.)
 12. Браслет срібний (с. Хар’ївка, VII – VIII ст.)
 13. Підвіска золота (с. Глодоси, VII – VIII ст.)
 14. Лунниця золота (с. Глодоси, VII – VIII ст.)
 15. Намисто золоте з медальйонами (Київ, XII – XIII ст.)
 16. Намисто срібне з позолотою (с. Сахнівка, XII – XIII ст.)
 17. Колт золотий зірчастий з колекції Ханенків (XII – XIII ст.)
 18. Колт золотий (Київ, XII – XIII ст.)
 19. Рясна (Київ, XII – XIII ст.)
 20. Колт золотий з зображенням Сирен (с. Сахнівка, XII – XIII ст.)
 21. Барма золота (XII ст.)
 22. Панагія (XVII ст.)
 23. Шитво перлами (XVII ст.)
 24. Митра, прикрашена дорогоцінним камінням (XVII – XVIII ст.)
 25. Купіль (срібна ваза) роботи І. Равича (XVIII ст.)
 26. Рипіда срібна (опахало) (XVIII ст.)
 27. Оклад Євангелія роботи Білецького (XVIII ст.)

<< Вверх

сайт создан компанией